ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 贵州‹‚®æ´‹æ–°åž‹å»ºææœ‰é™å…¬å¸-¼‹…酸钙复合墙板_贵州隔墙板_贵阳轻质隔墙æ?/title> <link type="text/css" href="/template/gzsyjc/lib/base.css" rel="stylesheet"/> <link type="text/css" href="/template/gzsyjc/lib/style.css" rel="stylesheet"/> <script src="/template/gzsyjc/js/jquery-1.8.0.min.js"></script> <script src="/template/gzsyjc/js/foucsbox.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="top "> <div class="topNav pr Radius"> <div class="wfixed"> <div style="width:860px;float:left;">贵州‹‚®æ´‹æ–°åž‹å»ºææœ‰é™å…¬å¸ä¸ºæ‚¨å…è´¹æä¾›<a href="http://www.797139.tw">贵州复合墙板</a>ã€?a href="/supply/">¼‹…酸钙复合板</a>ã€?a href="/news/">贵州轻质隔墙æ?/a>、贵阛_¢™æ¿ç­‰ç›¸å…³ä¿¡æ¯å‘布和最新资讯,敬请å…Ïx³¨åQ?/div> <div class="topNavSe Radiusx"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/27701/stat/"></script> </div> </div></div> <div class="topCen wdixsd clearfix"> <div class="fl logo"><img src="/uploads/logo/20161212105525.png" alt="贵州‹‚®æ´‹æ–°åž‹å»ºææœ‰é™å…¬å¸" /></div> <div class="fr topCenR"> <div class="tel clearfix"> <h4 class="fl mt5"><img src="/template/gzsyjc/images/tel.jpg" /></h4> </div> <div class="search fl"> <script type="text/JavaScript"> function Seach() { var t = $(".select_showbox").text(); if (t == "站外") { document.getElementById("formSeach").action = "http://www.yiyeso.net/s.asp"; } else { document.getElementById("formSeach").action = "/key.aspx"; } } </script> <Form name="formSeach" id="formSeach" target="_blank" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" value="误‚¾“入关键词搜烦" onblur="if(this.value==''){this.value=this.defaultValue;}" onfocus="if(this.value==this.defaultValue){this.value='';};" class="search_text fl" /> <div class="search_select fl"> <select name="nest" id="search"> <option value="0">站内</option> <option value="1">站外</option> </select> </div> <input type="image" align="absmiddle" src="/template/gzsyjc/images/search_button.jpg" class="search_button"> </Form> </div> </div> </div> </div> <div class="menu font_w fs16 mt10"> <div class="wfixed"> <ul> <li><a href="/" rel="nofollow">首页</a></li> <li><a href="/about/" rel="nofollow">公司½Ž€ä»?/a></li> <li><a href="/news/" rel="nofollow">新闻动æ€?/a></li> <li><a href="/supply/" rel="nofollow" class="cur">产品中心</a></li> <li><a href="/download/" rel="nofollow">¾lå…¸å·¥ç¨‹</a></li> <li><a href="/about/about2.html" rel="nofollow">在线留言</a></li> <li><a href="/contact/" rel="nofollow">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <div class="ban"> <div class="banPa"> <div id="foucsBox"> <ul class="imgCon"> </ul> <div class="foucs"></div> <div class="wfixed pr"> <div class="rBtn foucsButton"> <span></span> </div> <div class="lBtn foucsButton"> <span></span> </div> </div> </div> <script type="text/javascript"> imgLink = new Array(); picarr = new Array(); textarr = new Array(); var swf_width=1920; var swf_height=400; var files = ""; var links = ""; var texts = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20161130032919.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20200429042932.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20161130032943.jpg"; imgLink[1] = "javascript:void(0)"; imgLink[2] = "javascript:void(0)"; imgLink[3] = "javascript:void(0)"; for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".imgCon").append(" <li><a target='_blank'><img src="+picarr[i]+" /></a></li>");//调用后台囄¡‰‡ } for(i=1;i<imgLink.length;i++){ if(links=="") links = imgLink[i]; else links += "|"+imgLink[i]; $(".imgCon").find("a").attr("href",imgLink[i]);//调用后台链接 } for(i=1;i<textarr.length;i++){ if(texts=="") texts = textarr[i]; else texts += "|"+textarr[i]; } </script> </div> </div> <div class="main clearfix wfixed"> <div class="fl insLeft font_w"> <div class="asidePro insAside"> <div class="tit tac pr"> <span class="fs22 font_w">产品¾cÕdˆ«</span> <p class="fs16 font_a">PRODUCT CATEGORIES</p> <em class="pa line"></em> </div> <dl class="fs14 tac mt15"> <dt><a href="/gzfgqb/" title="贵州复合墙板">贵州复合墙板</a></dt> <dt><a href="/gsgfgqb/" title="¼‹…酸钙复合墙æ?>¼‹…酸钙复合墙æ?/a></dt> <dt><a href="/gyqb/" title="贵阳墙板">贵阳墙板</a></dt> </dl> </div> <div class="asideCotact insAside mt30"> <div class="tit tac pr"> <span class="fs22 font_w">联系我们</span> <p class="fs16 font_a">CONTACT US</p> <em class="pa line"></em> </div> <ul class="font_w lianxiwomen mt10"> <p><p> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">è?¾p?人:é’Þq»ç?/span> </p> <p> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">联系电话åQ?5086021248</span> </p> <p> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">座机电话åQ?5086021248</span> </p> <p> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">公司主页åQ?www.797139.tw</span> </p> <p> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">联系邮箱åQ?92214760@qq.com</span> </p> <p> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">公司地址åQšè´µå·žçœè´µé˜³å¸‚白云区艛_±±¾U¢é•‡121厉K“都溪林场</span> </p> <p> <span style="font-size:24px;font-family:SimSun;"><strong><br /> </strong></span> </p> <p> <br /> </p> <p> <br /> </p></p> </ul> </div> </div> <div class="fr insRight"> <div class="crumb"> <span class="fl font_w fs18">产品中心</span> <b class="fr">您现在的位置:<a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a></b> </div> <div class="protext">贵阳隔墙厂家-贵州‹‚®æ´‹æ–°åž‹å»ºææœ‰é™å…¬å¸ä¸“业从事贵州复合墙板,¼‹…酸钙复合墙板的生äñ”销售和批发;电话:15086021248.</div> <div class="insPro clearfix tac pt10"> <div class="insProLi"> <h4><a href="/supply/22.html" title="贵州复合墙板厂家" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/27701/201611251147422132770131299.jpg?path=www.797139.tw/uploads/cp/201611251147422132770131299.jpg" width="233" height="179" /></a></h4> <h3><a rel="nofollow"href="/supply/22.html" title="贵州复合墙板厂家">贵州复合墙板厂家</a></h3> </div> <div class="insProLi"> <h4><a href="/supply/21.html" title="复合墙板厂家" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/27701/201611251148262772770121921.jpg?path=www.797139.tw/uploads/cp/201611251148262772770121921.jpg" width="233" height="179" /></a></h4> <h3><a rel="nofollow"href="/supply/21.html" title="复合墙板厂家">复合墙板厂家</a></h3> </div> <div class="insProLi"> <h4><a href="/supply/29.html" title="贵州复合墙板" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/27701/201611231547142792770146921.jpg?path=www.797139.tw/uploads/cp/201611231547142792770146921.jpg" width="233" height="179" /></a></h4> <h3><a rel="nofollow"href="/supply/29.html" title="贵州复合墙板">贵州复合墙板</a></h3> </div> <div class="insProLi"> <h4><a href="/supply/28.html" title="凯里¼‹…酸钙墙æ? rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/27701/201611231544387122770194327.jpg?path=www.797139.tw/uploads/cp/201611231544387122770194327.jpg" width="233" height="179" /></a></h4> <h3><a rel="nofollow"href="/supply/28.html" title="凯里¼‹…酸钙墙æ?>凯里¼‹…酸钙墙æ?/a></h3> </div> <div class="insProLi"> <h4><a href="/supply/27.html" title="¼‹…酸钙墙板厂å®? rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/27701/201611231542054732770180198.jpg?path=www.797139.tw/uploads/cp/201611231542054732770180198.jpg" width="233" height="179" /></a></h4> <h3><a rel="nofollow"href="/supply/27.html" title="¼‹…酸钙墙板厂å®?>¼‹…酸钙墙板厂å®?/a></h3> </div> <div class="insProLi"> <h4><a href="/supply/26.html" title="贵阳¼‹…酸钙复合墙æ? rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/27701/201611231539174372770148516.jpg?path=www.797139.tw/uploads/cp/201611231539174372770148516.jpg" width="233" height="179" /></a></h4> <h3><a rel="nofollow"href="/supply/26.html" title="贵阳¼‹…酸钙复合墙æ?>贵阳¼‹…酸钙复合墙æ?/a></h3> </div> <div class="insProLi"> <h4><a href="/supply/25.html" title="贵州¼‹…酸钙复合墙æ? rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/27701/201611231533590382770195154.jpg?path=www.797139.tw/uploads/cp/201611231533590382770195154.jpg" width="233" height="179" /></a></h4> <h3><a rel="nofollow"href="/supply/25.html" title="贵州¼‹…酸钙复合墙æ?>贵州¼‹…酸钙复合墙æ?/a></h3> </div> <div class="insProLi"> <h4><a href="/supply/33.html" title="复合墙板ä»äh ¼" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/27701/201611231603387582770131817.jpg?path=www.797139.tw/uploads/cp/201611231603387582770131817.jpg" width="233" height="179" /></a></h4> <h3><a rel="nofollow"href="/supply/33.html" title="复合墙板ä»äh ¼">复合墙板ä»äh ¼</a></h3> </div> <div class="insProLi"> <h4><a href="/supply/32.html" title="复合墙板供应å•? rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/27701/201611231600386912770127040.jpg?path=www.797139.tw/uploads/cp/201611231600386912770127040.jpg" width="233" height="179" /></a></h4> <h3><a rel="nofollow"href="/supply/32.html" title="复合墙板供应å•?>复合墙板供应å•?/a></h3> </div> </div> <div class="cms_page fr mt10 tac fs16 font_a"> <ul><li class="previous_s"><a href="Products_4.html">上一™å?/a></li> <li class="pages_hollow"><a href="index.html">1</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="Products_2.html" >2</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="Products_3.html" >3</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="Products_4.html" >4</a></li> <li class="pages_solid">5</li> <li class="pages_hollow"><a href="Products_6.html" >6</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="Products_7.html" >7</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="Products_8.html" >8</a></li> <li class="next"><a href="Products_6.html">下一™å?/a></li></ul> </div> </div> </div> <div class="foot font_w "> <div class="ftNav"> <div class="wfixed clearfix fs14"> <ul> <li><a href="/" rel="nofollow">首页<em></em></a></li> <li><a href="/about/" rel="nofollow">走进我们<em></em></a></li> <li><a href="/news/" rel="nofollow">新闻资讯<em></em></a></li> <li><a href="/supply/" rel="nofollow">产品中心<em></em></a></li> <li><a href="/contact/" rel="nofollow">联系我们<em></em></a></li> <li><a href="/weibo/" target="_blank" rel="nofollow">企业微博<em></em></a></li> <li><a href="/sitemap.xml" rel="nofollow">XML<em></em></a></li> <li><a href="/sitemap.html" title="¾|‘站地图" rel="nofollow">¾|‘站地图<em></em></a></li> <li><a href="#" rel="nofollow">˜q”回™å‰™ƒ¨<em></em></a></li> <li><a href="/4g/">手机¾|‘ç«™<em></em></a></li> </ul> </div> </div> <div class="ftCon clearfix wfixed"> <div class="ftLogo fl"><img src="/template/gzsyjc/images/xiaologo.png" width="170"/></div> <div class="bottom fl"> <p>Copyright© www.797139.tw(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" rel="nofollow" target="_parent">复制链接</a>) 贵州‹‚®æ´‹æ–°åž‹å»ºææœ‰é™å…¬å¸</p> <p>贵阳墙板哪家好?供应订做多少钱?¼‹…酸钙隔墙板怎么æ øP¼Ÿè¯šä¿¡å…¬å¸ä¸“业以批发ä­h格大量现货提供硅酔R’™å¤åˆå¢™æ¿ã€è´µå·žéš”墙板、贵阌™½»è´¨éš”墙板、复合轻质隔墙板½{‰å“è´¨ä¼˜è‰¯çš„产品及报ä»øP¼Œ‹Æ¢è¿Žæ¥ç”µç”Ÿäñ”定制åQ?/p> <p>热门城市推广: <b class="ml15"> <a href="/guizhou.html" title="贵州" target="_blank" >贵州</a> <a href="/guiyang.html" title="贵阳" target="_blank" >贵阳</a> <a href="/anshun.html" title="安顺" target="_blank" >安顺</a> <a href="/zunyi.html" title="遵义" target="_blank" >遵义</a> <a href="/kaili.html" title="凯里" target="_blank" >凯里</a> <a href="/douyun.html" title="都匀" target="_blank" >都匀</a> <a href="/xingyi.html" title="兴义" target="_blank" >兴义</a> <a href="/liupanshui.html" title="六盘æ°? target="_blank" >六盘æ°?/a> <a href="/tongren.html" title="铜仁" target="_blank" >铜仁</a> <a href="/bijie.html" title="毕节" target="_blank" >毕节</a></b></p> <div style="width:330px;display:inline-block;"> <div class="cnzz fl"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1260836007'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1260836007%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></div> <div style="fl"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2016-10-22/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> Powered by <a href="http://www.nestcms.com" title="企业¾pȝ»Ÿ" rel="nofollow" target="_blank">½{‘å°l</a> <a href="http://www.miitbeian.gov.cn" rel="nofollow" target="_blank">黔ICPå¤?6009180å?1</a> <a style="display:inline-block;text-decoration:none;height:20px;line-height:20px;"><img src="http://www.beian.gov.cn/img/ghs.png" style="float:left;"/><p style="float:left;height:20px;line-height:20px;margin: 0px 0px 0px 5px; color:#fff;">贵公¾|‘安å¤?52011302004263å?/p></a> </div> </div> </div> <div class="ftEwm tac fr"> <img src="/template/gzsyjc/images/ewm.png" width="170" /> <p>手机¾|‘站二维ç ?/p> </div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImJS.js"></script> <script src="/template/gzsyjc/js/select.js"></script> <script> $(function(){ $(".asidePro dt a").each(function () { if ($(this).attr("href") == window.location.pathname) { $(".asidePro dt a").removeClass('cur'); $(this).addClass('cur'); return false; } }); $(".ftNav li a").hover(function(){ $(".ftNav li a").removeClass("ftCur"); $(this).addClass("ftCur"); }); $(".ftNav li a").each(function () { if ($(this).attr("href") == window.location.pathname) { $(this).addClass('ftCur'); return false; } }); $(".insPro .insProLi").hover(function(){ $(this).find("h2 img").stop().animate({"width":"255px","height":"199px","left":"-10px","top":"-10px"},500); $(this).find("h3 a").addClass("cur"); },function(){ $(this).find("h2 img").stop().animate({"width":"235px","height":"179px","left":"0px","top":"0px"},500); $(this).find("h3 a").removeClass("cur"); }); }) </script> <!--[if lt IE 9]> <style type="text/css"> .Radius{ behavior: url(/template/gzsyjc/js/PIE.htc); } </style> <![endif]--> <a href="http://www.797139.tw/"><span class="STYLE1">¼«ËÙÈü³µÁùÂëÔ¤²âÈí¼þ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>